De corebusiness van Casadata, de afnemer van deze tool, is het aanleveren van kosteninformatie, die o.a. gebruikt kan worden bij het opstellen van een begroting. De internetsite fungeert als kijkdoos, maar om de professionele calculator goed te bedienen is het wenselijk om alle kostentabellen op een snelle en overzichtelijke manier aan te reiken. Daarvoor is CasadataBox ontwikkeld.

 

Het programma werkt vanuit een zoekboom, waar naast de kostenbestanden ook eigen referenties, projectbegrotingen (via CUF) en artikelbestanden (S@lesformaat) kunnen worden geladen. Naast het afdalen via de zoekboomstructuur kan ook de ingebouwde zoekfunctie worden gebruikt. Gevonden items kunnen worden geplaatst in een basket, die in het achterliggende projectbestand kan worden opgehaald en geleegd.