Deze tool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal logistieke bedrijven. Vanuit de menu opbouw volgt de gebruiker logische stappen in het logistieke proces om te komen tot een offerte. De output in PDF is gestandaardiseerd op te stellen met behulp van in het systeem te kiezen teksten. Diverse tabellen ondersteunen bij het consistent en eenvoudig opstellen van de offerte. Informatie is aan elkaar gerelateerd waardoor de foutkans beduidend lager is vergeleken met het werken in een spreadsheet.
Hieronder volgen een aantal scherm­afbeeldingen en eigenschappen van het programma:

  • Office look-and-feel menu met duidelijke, informatieve iconen
  • Handige memo functie voor interne informatie op elk gegevensblad
  • Duidelijk stappenplan vanuit de bekende Incoterms opgesteld
  • Diverse matrixen met standaard rekenfunctionaliteit voor het calculeren van cargo & kosten
  • Mogelijkheid voor het hanteren van systeem- tekst- en importtabellen voor bijvoorbeeld eenheden, valuta, e-mailteksten, tarieven etc.
  • Winstberekeningen op basis van percentages en/of vaste bedragen
  • Opstellen van correspondentie offerte teksten vanuit tekstvakken, sjablonen, klant- en bedrijfsgegevens
  • Genereren van PDF bestanden met complete offertes inclusief ondertekening
  • Genereren van e-mail met korte samenvatting van de geoffreerde bedragen en PDF bijlagen
  • Mogelijkheid om alle offertegegevens in een XML bestand als bijlage mee te sturen (tbv import in een systeem van derden)